-
0559302123


- - !


! חלץ

1. . חלץ
2. , , . חלץ

3. , ,, ... .
4. . חלץ

5. . חלץ
6. . . חלץ


!
. .

 

!
0559302123

: חלץ חלץ