-
0559302123


- - !


! דקל

1. . דקל
2. , , . דקל

3. , ,, ... .
4. . דקל

5. . דקל
6. . . דקל


!
. .

 

!
0559302123

: דקל דקל